آدرس

دفتر مرکزی: تهران -خیابان آفریقا -نرسیده به چهار راه جهان کودک- خیابان ناوک-پلاک 3- طبقه 3 ,4 ,5 کارخانه: قزوین- شهر صنعتی البرز-انتهای حکمت هشتم -داروسازی البرزدارو