گزارش توجیهی افزایش سرمایه 230 میلیارد ریالی سال 1395

برای مشاهده گزارش توجیهی افزایش سرمایه  230 میلیارد ریالی (از 450 به 680 میلیارد ریال) اینجا را کلیک نمایید.