آقای الیاس کهزادی

نائب رییس هیت مدیره

 • شرکت ایران دارو
 • سمت: نائب رییس هیت مدیره
 • نماینده: الیاس کهزادی
 • مدت ماموریت
 • شروع :1398/03/11
 • خاتمه:1400/03/11
 • توضیحات: موظف
 • سوابق: حسابرس سازمان حسابرسی-مدیر مالی البرزدارو- قائم مقام مدیرعامل
 • تاریخ تولد: 1347
 • تحصیلات: کارشناسی
 • تعداد سهام عضو حقوقی: 38720