•   
  •   
قرص پيراستام
Scored Film Coated Tablet:۸۰۰mg
گروه درماني:
موارد مصرف
ازاين داروبه عنوان عامل کمکي دردرمان صرع ميوکلونيک (بامنشاءقشرمخ )دربزرگسالان بکارمي رود.
مكانيسم اثر
پيراستام بااثربرسيستم عصبي مرکزي ،قشرمخ رادرمقابل هيپوکسي محافظت مي کند.
هشدارها
فارماكوكينتيك
موارد منع مصرف
درصورت اختلالات کبدي ،اختلالات شديدکليوي ،حاملگي وشيردهي ،وحساسيت مفرط نسبت به دارونبايدازاين فرآورده استفاده کرد.
عوارض جانبي
خستگي ،عصبانيت ،اختلال رفتاري ،اسهال ،افزايش وزن ،خواب آلودگي يابي خوابي ،عصبانيت ،افسردگي وبثورات پوستي ازعوارض جانبي اين داروهستند.
تداخل هاي دارويي
نكات قابل توصيه
۱-ازقطع ناگهاني مصرف داروخودداري نمائيد.

۲-مصرف درسالمندان وبيماران مبتلابه اختلالات کليوي بايدبااحتياط انجام شود.
مقدار مصرف
بزرگسالان :درابتدا،۷/۲g/day در۳-۲ نوبت منقسم مصرف شود.اين مقدارقابل افزايش تا۲۰g/day(افزايش روزانه ۸/۴گرم هر۴-۳روزيک بار) مي باشد.سپس مقدارمصرف کاهش داده مي شود.
آخرين اطلاعات بورس