جامدات

دارو هایی که به صورت کپسول و قرص در شرکت البرز دارو تولید می شود

مایعات

محصولاتی که به صورت شربت ، محلول خوراکی ، سوسپانسیون ، الگزیر و ساشا در شرکت البرز دارو تولید می شود

فرآورده های تزریقی

محصولاتی که به صورت آمپول و سرنگ پریفیلد در شرکت البرز دارو تولید می شود

محصولات در یک نگاه

لیست کلیه محصولات البرز دارو به صورت فایل pdf در اینجا قابل مشاهده می باشد .

شرکت البرز دارو در یک نگاه

تقدیر نامه و تندیس البرز دارو

گواهینامه های البرز دارو

توضیحات

افتخارات البرز دارو

پروژه های عمرانی شرکت البرز دارو